Facebook
Naziv: Opći urudžbeni zapisnici (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-2-1-4
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1952 - 1962
Tehničke jedinica: 12 knj.
Sadržaj jedinice: Većina spisa Narodnog odbora općineVaraždinske Toplice evidentirana je u Općim urudžbenim zapisnicima i pripadajućim Kazalima. Gradivo je do 1958. odlagano prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u Opće spise. Takav sustav pohrane funkcionirao je do 1959. kada su Sukladno Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) spise počeli odlagati prema grupama djelatnosti. Prema novom registraturnom sustavu svaki spis osim broja djelovodnika dobio je, ovisno o svojoj materiji, i određenu arhivsku oznaku koja je evidentirana i u urudžbenim zapisnicima.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 161729