Facebook
Naziv: Nacionalni zavod za zaštitu majčinstva i djece. Općinski patronatski odbor Cres (fond)
Signatura: HR-DARI-1167
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Opera nazionale per la protezione della maternita e dell'infanzia. Comitato comunale di patronato Cherso (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 135 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1920 - 1940
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Nacionalni zavod za zaštitu majčinstva i djece. Općinski patronatski odbor Cres (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno 2012. iz fonda Općina Cres (HR-DARI-470) tijekom njegova sređivanja.
Način preuzimanja: Preuzeto 1953. ili nešto prije
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvan je jedan urudžbeni zapisnik. Fond sadrži i nešto opće prepiske, očevidnike i izvješća u svezi skrbi za trudnice, rodilje, djecu i njihove majke te nešto financijske dokumentacije.
Izlučivanju: Nije poznato
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u sljedećih jedanaest serija: 1. Urudžbeni zapisnik općih spisa, 2. Opći spisi, 3. Očevidnik trudnica i rodilja, 4. Popis djece i evidencija o njihovoj skrbi, 5. Izvještaji o novčanom utrošku za pomoć trudnicama i rodiljama, 6. Izvještaji o poduzetom u opskrbi djece od rođenja do treće godine života, 7. Popis bolesne djece od rođenja do četrnaeste godine života, 8. Podaci o novorođenoj djeci, 9. Temeljnice poštanskih čekova naslovljene na skrbnika, 10. Evidencije o skrbi za trudnice, majke, malodobnu djecu i o skrbi za dijetnu prehranu, 11. Razno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1167/P - 1 Nacionalni zavod za zaštitu majčinstva i djece. Općinski patronatski odbor Cres (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 470: Općina Cres
Identifikator: HR-DARI/AJ 162789
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica