Facebook
Naziv: Državni arhiv u Bjelovaru (fond)
Signatura: HR-DABJ-550
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: DAB (hrvatski)
Razdoblje: 1957 - 1992
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 42 kut. ; 8 knj. ; 2 svež
Odgovornost: Državni arhiv u Bjelovaru (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti Zapisnikom o predaji arhivskog gradiva, klasa: 612-06/06-06/02 urudžbeni broj: 2103-26-03-06-01 od 31.01.2006. godine, knjiga akvizicije V. redni broj 801. 
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži arhivsko gradivo nastalo radom Državnog arhiva u Bjelovaru i njegovog prednika Arhiv kotara Bjelovar od 1957. do 1992. godine. Fond sačinjavaju spisi serija različitih provenijencija kao što su spisi administrativnog poslovanja, sjedničkih zapisnika organa i tijela upravljanja, normativni akti, planovi rada i izvješća o radu, materijali sa stručnih savjetovanja i kongresa, spisi Vanjske službe i financijski spisi.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-550/SI - 1 Državni arhiv u Bjelovaru (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 3); Popis (kom. 1)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1648
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica