Facebook
Naziv: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-1193
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 140 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1973 - 2011
Arhivske jedinica: 41.80 d/m
Tehničke jedinica: 76 amb. kut.
Odgovornost: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR temeljem Ugovora o pohrani arhivskog gradiva između Pravnog fakulteta u Rijeci i Državnog arhiva u Rijeci.
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 038-05/12-01/01 od 12. rujna 2012.
Sadržaj jedinice: Dosjei studenata, popisi o održanim ispitima
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Dopuna: Dopunjuje se jednom godišnje iz pismohrane stvaratelja sukladno Ugovoru o pohrani
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond ima dvije serije, 1. Dosjei studenata i 2. Popisi o održanim ispitima. Prva serija je sređena po brojevima dosjea studenata, a druga po ispitnim kolegijima.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci te Ugovoru o pohrani arhivskog gradiva. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Korištenje gradiva osigurava se samo za stvaratelja odnosno imatelja i to isključivo po njegovu nalogu.
Godina isteka o.p.: 2093
Vlasnik a.p.: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Identifikator: HR-DARI/AJ 167881
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica