Facebook
Naziv: Registar ugovora o učenju (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-3-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1955 - 1961
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj.
Sadržaj jedinice: Registar sadrži datum prijave, ime i prezime učenika u privredi, očevo ime, godinu i mjesto rođenja, zanimanje za koje se školuje, serijski i registarski broj izdane radne knjižice, te datum položenog stručnog ispita.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 170532