Facebook
Naziv: Inspekcija rada (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-3-5
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1959 - 1962
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 0.20 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži zakonske propise o inspekciji rada i zapisnike, rješenja i izvještaje inspekcije rada NOO-a Varaždinske Toplice.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 19; 19,0 i 19,1. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 170536