Facebook
Naziv: Općenito (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-3-2-1
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1959 - 1962
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži sumarne izvještaje o zaposlenom osoblju na području općine, uputstva i odluke o minimalnim osobnim dohocima, izvještaje o kretanju visine osobnih dohodaka, kolektivne ugovore i okružnice o kadrovskim pitanjima.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171086