Facebook
Naziv: Komisije iz područja rada i radnih odnosa (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-3-2-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Sadržaj jedinice: Cjelina sadrži zapisnike i sazive sjednica, odluke o imenovanju i izvještaje o radu komisija nadležnih za područje rada i radnih odnosa: Kadrovske komisije, Komisije za ocjenjivanje službenika, Komisije za priznanje radnog staža, Komisije za pitanja radničkog i društvenog upravljanja, Komisije za službeničke poslove, Tarifne komisije, Komisije za unapređenje rada, Komisije za natječaje i Komisije za dodjeljivanje nagrada. Najveći dio jedinice čine zapisnici Komisije za ocjenjivanje nastavnog osoblja i javnih službenika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Cjelinu Komisije iz područja rada i radnih odnosa sačinjavaju predmeti označeni s nekoliko različitih arhivskih znakova: 12,1; 12,11; 12,12 i 12,14. Tijekom arhivističke obrade uočeno je da se spisi iz različitih skupina odlaganja mogu zbog sadržajne srodnosti ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171087