Facebook
Naziv: Registar izdanih radnih knjižica (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-3-2-5
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1954 - 1961
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj.
Sadržaj jedinice: U Registar je upisivan datum prijave, osobno ime i prezime, očevo ime, godina i mjesto rođenja, državljanstvo i narodnost, stručno zanimanje i kvalifikacija zaposlenika, serijski i registarski broj izdane radne knjižice te priznati radni staž do trenutka izdavanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171090