Facebook
Naziv: Vatrogastvo (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-4-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 0.10 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica uključuje spise vatrogasne tematike, poput odluke o osnivanju dobrovoljnog vatrogasnog društva Jalševac, odluke o nabavi nove vatrogasne opreme, planova o suzbijanju šumskih požara i zapisnika o požarno-preventivnom pregledu kupališnog liječilišta Varaždinske Toplice.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 22,40; 22,44; 22.45 i 22,5. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171120