Facebook
Naziv: Privreda općenito (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-1
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Sadržaj jedinice: Cjelina se sastoji od dopisa i preporuka NOK-a Varaždin o privrednim pitanjima, izvještaja Savjeta za privredu, molba i zahtjeva privrednih subjekata i građana, spisa o osnivanju i likvidaciji privrednih poduzeća i sl.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 30.0 i 30.1. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171129