Facebook
Naziv: Investicije (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 0.30 kut.
Sadržaj jedinice: Podserija sadrži popise investicija u privredi, natječaj za investicionu gradnju, garancije na obrtna i kreditna sredstva, izvještaje o kontroli investicionih radova, i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 30.2, 30.20, 30.25 i 30.26. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171130