Facebook
Naziv: Djelatnost rudnika Ivanopolje (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1961
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 0.30 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži predmete o Rudniku mrkog ugljena Ivanopolje, i to rješenje o osnivanju, odluku o likvidaciji, tarifni pravilnik, popis sredstava te izjave stručnog osoblja o stanju rudnika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 31.0 i 31.1. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 428: Rudnik mrkog ugljena "Ivanopolje"
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171131