Facebook
Naziv: Veterinarstvo (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-6
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1955 - 1962
Arhivske jedinica: 0.07 d/m
Tehničke jedinica: 0.70 kut.
Sadržaj jedinice: jedinica sadrži stočne putnica, obavijesti o plaćanjima, okružnice o veterinarskoj kontroli, naredbe o zabrani klanja stoke, odluke o cijenama veterinarskih usluga i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 32,2; 32,20 i 32,3. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171135