Facebook
Naziv: Šumarstvo i lovstvo (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-8
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži izvještaje o poljskim štetama koje je uzrokovala divljač, popis privatnih šumovlasnika, cjenike drva, odluke i uputstva o zaštiti šuma od požara, molbe za izdavanje i produljenje lovačkih karti i sl.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 33;33,0, 33,1; 33,10 i 33,2. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, pri čemu su unutar jednog arhivskog znaka odlagani sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171137