Facebook
Naziv: Trgovina (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-9
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1956 - 1962
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži odluke N.O.O.-a Varaždinske Toplice o osnivanju, odjavi i preseljenju prodavaonica, popise vrsta, ponude i cijena razne robe te uvjerenja i prijave građana vezane uz trgovinu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 34;34,0;34,1;34,2;34,3 i 34,4. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, a unutar jednog arhivskog znaka odlagani su sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171138