Facebook
Naziv: Tržišna inspekcija (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-5-10
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.07 d/m
Tehničke jedinica: 0.70 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži zapisnike i godišnje i polugodišnje izvještaje tržišne inspekcija NOO-a Vataždinske Toplice, prijave tgrovačkih inspektora zbog prekoračenja cijena, nepoštivanja propisa, ilegalnog prodavanja i drugih prekršaja iz područja trgovačke djelatnosti, popise imovine i inventara pojedinih prodavaonica i odluke Komisije za inventarizaciju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su unutar jedne godine odloženi sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171139