Facebook
Naziv: Očevidnik dugovanog poreza na nasljeđe (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-7-3-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1953 - 1953
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj.
Sadržaj jedinice: U Očevidniku dugovanog poreza evidentirani su porezni obveznici koji nisu pravovremeno platili porez. U knjigu je upisivano ime i prezime te adresa poreznog obveznika, iznos dugovanog poreza zajedno s iznosom dodatnih taksi i kamata zbog nepravovremenog plaćanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171340