Facebook
Naziv: Sanitarni inspektorat (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-9-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1959 - 1962
Arhivske jedinica: 0.07 d/m
Tehničke jedinica: 0.70 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži okružnice o sanitarnoj inspekciji, spise o organizaciji i izvještaje o radu sanitarnog inspektora NOO-a Varaždinske Toplice, zapisnike i rješenja sanitarnog inspektora kao npr. rješenja o otklanjanju higijenskih nedostataka, zabrani prodaje škodljivih živežnih namirnica, obvezi izrade septičkih jama, premještanju nužnika, osiguravanju pitke vode i odlaganju otpadnih tvari. Unutar potpodserije nalaze se i rješenja o obustavi prometa lijekovima koja je izdavao Sanitarani inspektorat NR Hrvatske.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su unutar jedne godine odloženi sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171418