Facebook
Naziv: Socijalna zaštita – općenito (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-9-3-1
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 1.50 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica obuhvaća dokumentaciju iz područja socijalnog staranja kao što su okružnice Savjeta za socijalnu zaštitu NRH i Sekretarijata za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu NOK-a Varaždin, izvještaje i dopise o kolektivnim tijelima NOO-a Varaždinske Toplice iz područja socijalne skrbi, izvještaje o socijalnoj zaštiti, analize rada, izvještaje i planove rada organa uprave i Savjeta za socijalnu zaštitu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su unutar jedne godine odloženi sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171477