Facebook
Naziv: Zaštita djece i odraslih (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-9-3-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica obuhvaća rješenja o uzdržavnju i školovanju djece palih boraca i žrtava fašističkog terora, o zbrinjavanju zanemarene i siromašne djece, o dodjeli pomoći socijalno ugroženim osobama i socijalnom zbrinjavanju duševno bolesnih.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Jedinica sadrži spise označene arhivskim znakovima 62 i 66. Sadržajna analiza pokazala je da se navedene skupine spisa zbog srodnosti mogu ujediniti u zajedničku cjelinu. Unutar cjeline spisi su ostali podijeljeni po arhivskim znakovima, a unutar jednog arhivskog znaka odlagani su sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171479