Facebook
Naziv: Zaštita vojnih invalida (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-9-3-5
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1956 - 1962
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži predmete o invaliditetu, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, pravu na besplatnu vožnju i posmrtnu ispomoći ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i uvjerenja i rješenja o socijalnim pravima članova porodice vojnih invalida. Osim spisa cjelina sadrži i evidenciju osobnih korisnika invalidske zaštite, evidenciju porodičnih korisnika, evidenciju i dosjee invalida i porodičnih korisnika kojima su izdane invalidske zdravstvene knjižice, evidenciju izdanih knjižica za povlaštenu vožnju, evidenciju izdanih bolesničkih listova za liječenje invalida u kupališnim lječilištima, evidenciju invalida koji se žele zaposliti i evidenciju upučivanja invalida i porodičnih korisnika liječniku radi zdravstvene zaštite.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su unutar jedne godine odloženi sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171482