Facebook
Naziv: Obitelj Raspor (fond)
Signatura: HR-DARI-1199
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 65 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1896 - 1968
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 3 omotn. (32 komada)
Odgovornost: Raspor, obitelj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo ovog fonda je prvotno bilo pohranjeno u Zbirci fotografija (HR-DARI-507), vjerojatno stoga što se najviše sastoji od fotografija i prijepiske na razglednicama. Kada je spomenuta jedinstvena zbirka fotografija 2013. rasformirana na više zasebnih zbirki i kada se započelo s njihovom arhivističkom obradom, ispostavilo se da se jedna od obrađivanih cjelina odnosi na obitelj Raspor iz Klane. Kada je nakon toga, također 2013., tijekom arhivističke obrade Kartografske zbirke DAR-a (HR-DARI-277) pronađeno i desetak osobnih dokumenata članova iste obitelji, postalo je jasno da od fotografija i osobnih dokumenata treba oblikovati zaseban fond Obitelj Raspor.
Način preuzimanja: Nema podataka o akviziciji
Sadržaj jedinice: Fond sadrži nešto osobnih dokumenata (krsni listovi te isprave u svezi državljanstva i mjesne zavičajnosti) oca Josipa Raspora te kćerki Josipe i Ide Raspor. Također sadrži nešto prijepiske na razglednicama, najviše su to sentimentalna pisma u stihovima izvjesnog Milana upućena svojoj susjedi Idi Raspor. Fond također sadrži i nešto obiteljskih grupnih i pojedinačnih fotografija Josipa Raspora oca, njegove žene Kate te njihovih kćeri i sinova (?) Franje, Hinka, Ide, Katice, Marija i Tine.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na tri serije: 1. Osobni dokumenti, 2. Prijepiska i 3. Fotografije. Unutar serije gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži povjerljive osobne podatke dostupno je 70 godina od nastanka dokumenta odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, jedino su neki osobni dokumenti dosta mehanički oštećeni (pohabani).
Identifikator: HR-DARI/AJ 173026
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica