Facebook
Naziv: Slovenski turistični film (predmet)
Signatura: HR-DARI-1182-1
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Arhivske jedinica: 1 kom
Tehničke jedinica: 1 DVD
Način preuzimanja: Preuzeto od Državnog arhiva u Ljubljani 31. siječnja 2013.
Identifikator: HR-DARI/AJ 174763