Facebook
Naziv: Zbirka filmova "Miscellanea" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1182
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: 418 (Državni arhiv u Rijeci)
Alternativna oznaka: 419 (Državni arhiv u Rijeci)
Alternativna oznaka: 420 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 20. stoljeće - 21. stoljeće
Arhivske jedinica: 7 kom
Povijest jedinice: Zbirka je nastala od pojedinačnih akvizicija manjeg broja jedinica.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto od Državng arhiva u Ljubljani, Borisa Šuleskog, Ljube Kuntarića i Zelenog filmskog festivala ZEFF. (Detaljnije vidi opis nižih jedinica)
Sadržaj jedinice: Razni sadržaji, vidi opis nižih jedinica
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Dopuna: Budući da je riječ o otvorenoj zbirci mogu se očekivati dopune
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po redosljedu upisa u evidenciju filmskih i zvučnih zapisa DAR-a.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci, Državni arhiv u Ljubljani, Ljubo Kuntarić iz Opatije
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; slovenski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 174656
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica