Facebook
Naziv: Luka Rijeka, Dan u Rijeci, Rijeka naša najveća luka (predmet)
Signatura: HR-DARI-1182-3
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Arhivske jedinica: 1 kom
Tehničke jedinica: 1 DVD
Način preuzimanja: Preuzeto 5. lipnja 2013. od Državnog arhiva u Ljubljani
Identifikator: HR-DARI/AJ 174765