Facebook
Naziv: Sigurnost u prometu 15 ROLICA, br. 25, 27, 28, 33, 33b, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49; (predmet)
Signatura: HR-DARI-1182-2
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Arhivske jedinica: 1 kom
Način preuzimanja: Preuzeto u veljači 2013. od Borisa Šuleskog
Identifikator: HR-DARI/AJ 174764