Facebook
Naziv: Pjesnik Drago Britvić (predmet)
Signatura: HR-DARI-1182-6
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Arhivske jedinica: 1 kom
Način preuzimanja: Preuzeto 10. lipnja 2013. od Ljube Kuntarića iz Opatije
Identifikator: HR-DARI/AJ 174768