Facebook
Naziv: Poslovna zajednica organizacijâ odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1201
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 166 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1977 - 1991
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Poslovna zajednica organizacijâ odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka (stvaratelj) (1984. - 1991.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja 1991. njegovo registraturno gradivo je pohranjeno u pismohrani OŠ Podmurvice u Rijeci, gdje je stvaratelj imao sjedište. Godine 2011. gradivo je preuzeto u DAR, zajedno s gradivom Osnovne samoupravne zajednice za odgoj i obrazovanje pri osnovnoj školi "Podmurvice" i fragmentima fonda OŠ Podmurvice.
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR 5. travnja 2011. od OŠ Podmurvice uz provizorni primopredajni zapisnik.
Sadržaj jedinice: Statusna dokumentacija, samoupravni opći akti, planovi i izvješća, gradivo Stambene komisije u svezi određivanja prioriteta i realizacije društvenog sufinanciranja stambenih potreba djelatnika odgoja i osnovnog obrazovanja, gradivo Kadrovske komisije u svezi rješavanja viška zaposlenih u ustanovama odgoja i osnovnog obrazovanja, pojedini projekti sufinanciranja i gradnje, financijski spisi s platnim listama zaposlenika, spisi materijalnog knjigovodstva, opća prepiska, razno.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen do razine predmeta u jedinstvenoj seriji po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) općenito dostupno 30 godina nakon nastanka. Dostupnost je detaljnije razrađena Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2062
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, ali nisu uklonjeni metalni dijelovi spisa.
Obavijesna pomagala: DARI-1201/P - 1 Poslovna zajednica organizacijâ odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 176839
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica