Facebook Slike
Naziv: Majka Cattina Vojnović (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-3-2-2-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 110 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1850 - 1859
Tehničke jedinica: 33 list (17 pisama)
Jezici: talijanski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179620