Facebook
Naziv: Obitelj Vojnović (fond)
Signatura: HR-HDA-781
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Vojnović (hrvatski)
Razdoblje: 16. stoljeće - 1991
Arhivske jedinica: 4.10 d/m
Tehničke jedinica: 33 kut. ; 856 kom. (fotografija); 583 neg. ; 10 neg. (na staklu)
Odgovornost: Obitelj Vojnović (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto otkupom u 13 akvizicija: 5/1948, 9/1948, 3/1974, 29/1974, 31/1974, 21/1975, 19/1976, 24/1977, 9/1980, 25/1983, 10/1987, 10/1988, bez broja/1993.
Sadržaj jedinice: U fondu se čuva gradivo obitelji Vojnović kao i pojedinih njezinih članova. U seriji Obitelj Vojnović su spisi koji se odnose općenito na obitelj te nekoliko pojedinačnih spisa starijih članova obitelji koji su tako malobrojni da se za njih nije stvarala posebna serija. Tu su i osmrtnice, novinski isječci i fotografije svih članova obitelji. Po cjelovitosti i opsegu najistaknutija je serija Lujo Vojnović. Prema spisima sačuvanima u fondu moguće je rekonstruirati veći dio njegove djelatnosti i života (politička djelatnost u službi Crne Gore, Kraljevine Srbije i Kraljevine SHS/Jugoslavije, njegova stranačka te kulturno-prosvjetna, promidžbena i historiografska djelatnost). Za njegovu najraniju djelatnost, pravnu i advokatsku, spisi nisu sačuvani. Zanimljiv je i veći broj njegovih tekstova u kojima je, osim o svojoj obitelji, pisao o sebi i svome radu, obrazlagao neke političke i osobne odluke te polemizirao i polemički odgovarao na napise u novinama. Tu su također i cjeline osobnih dokumenata kao i korespondencije. U svim drugim serijama članova obitelji Vojnović (Konstantin i Marija, Ivo, Katarina, Klementina, Ksenija) zastupljeni su ponajviše osobni dokumenti i korespondencija, a za Ivu Vojnovića i njegovi rukopisi i drugi tekstovi. U toj je cjelini sačuvano i nekoliko izvornika koje je Lujo Vojnović prikupio istražujući povijest Dubrovačke Republike (tako i najstariji izvorni spis iz 1756, a u mnogobrojnim prijepisima spisi iz 16. i 17. stoljeća). Manji se dio gradiva odnosi na obitelji Kopač, Loiseau i Schidlof koje su bile rodbinski povezane s Vojnovićima (korespondencija, osobni spisi, fotografije).
Izlučivanju: Gradivo fonda nije izlučivano.
Vrste medija: Papir ; Fotografija ; Staklo (negativ)
Vrste građe: spisi ; rukopisi ; isprave ; knjige ; novinski isječak ; razglednice
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon uvida u gradivo, a zbog njegove necjelovitosti, odlučeno je da se fond sredi kao obiteljski, a ne kao više osobnih fondova po članovima obitelji. Na početak strukture došli su spisi obitelji Vojnović kao cjeline, a gradivo ostalih članova obitelji tvori zasebne serije sređene kronološkim redom. Izuzetak je gradivo Luje Vojnovića koje je - zbog opsega i cjelovitosti - došlo prije gradiva ostalih članova obitelji. Unutar svake od serija postoje podserije osobnih spisa i korespondencije, a shema je donekle drugačija kod Luja Vojnovića gdje postoje i zasebne podserije o njegovoj političkoj, kulturno-prosvjetnoj i promidžbenoj te historiografskoj djelatnosti. Kao zasebne su serije, na kraju fonda, obitelji rodbinski povezane sa Vojnovićima, a prefragmentarne da bi se izdvojile kao posebni obiteljski fondovi (Loiseau, Schidlof, Šimrak-Kopač). Dio je gradiva izdvojen iz fonda i pridružen postojećim zbirkama HDA (karte, stampata, osmrtnice) odnosne knjige su predane u Knjižnicu Arhiva. Fotografije koje nemaju veze sa članovima obitelji Vojnović predane su Fotolaboratoriju. Dio gradiva preuzetog od Ksenije Vojnović odnosio se na osobe koje su stanovale s njom na istoj kućnoj adresi, a kako ti spisi nemaju nikakve veze s fondom obitelji Vojnović, izdvojeni su u zbirke 1801. Razne osobe i 786. Razne obitelji.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Cjeline korespondencije, osobnih dokumenata i sl., zbog osobnih podataka koje možebitno sadržavaju, dostupne su u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Arhivski fond snimljen je na mikrofilm u zaštitne i sigurnosne svrhe. Za korisnike je izrađena digitalna snimka visoke rezolucije dobivena skeniranjem mikrofilma pomoću uređaja SunRise 2000. Fotografije su snimane zasebno na plošnom skeneru u TIFF formatu.
Jezici: hrvatski ; engleski ; njemački ; francuski ; talijanski ; češki ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-781/AI - 1 Obitelj Vojnović (analitički inventar)
HDA-781/P - 1 Obitelj Vojnović (popis)
Arhivske jedinice: HR-AHAZU- 67: Vojnović Konstantin (Kosta)
HR-HAZU-OPHK- 192: VOJNOVIĆ IVO
HR-HAZU-OPHKN- 208: VOJNOVIĆ LUJO
HR-DADU- 287: Osobni fond Vojnović Ksenija
HR-DADU- 288: Osobni fond Vojnović Lujo
Identifikator: HR-HDA/AJ 4698
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica