Facebook
Naziv: Obitelji Kopač i Šimrak, obitelj Klementine Kopač udane Vojnović (serija)
Signatura: HR-HDA-781-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1842 - 1942
Tehničke jedinica: 0.50 kut. ; 51 kom. (fotografija); 2 neg. (na staklu)
Odgovornost: Obitelj Vojnović (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Serija sadržava fragmentarno sačuvane spise vezane uz obitelj Klementine (Tinke) Kopač, koja se 1895. udala za Luju Vojnovića. Fragmentarno su sačuvani biografski spisi članova njene obitelji, oca dr. Josipa Kopača, zagrebačkog odvjetnika i majke Klementine pl. Šimrak od Zažabja te obitelji Šimrak, kao što su izvodi iz matičnih knjiga, osmrtnice, genealoške zabilješke, pjesme, novinski isječci s vijestima o smrti pojedih članova obitelji Kopač i fragmenti spisa/rukopisa Tinkinih sestara Stanke, Vjere i Ženke Kopač. Od korespondencije upućene Tinkinoj majci Klementini Kopač, najveći je broj pisama-saučešća povodom smrti Josipa Kopača 1896. Sačuvane su i fotografije članova obitelji Šimrak i obitelji Kopač.
Vrste medija: Papir ; Fotografija ; Staklo
Vrste građe: spisi ; novinski isječak
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Serija je snimljena na mikrofilm u zaštitne i sigurnosne svrhe. Za korisnike je izrađena digitalna snimka visoke rezolucije dobivena skeniranjem mikrofilma pomoću uređaja SunRise 2000. Fotografije su snimane zasebno na plošnom skeneru u TIFF formatu.
Jezici: hrvatski ; njemački ; francuski ; španjolski ; latinski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 33390
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica