Facebook
Naziv: Lujo Vojnović (serija)
Signatura: HR-HDA-781-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 16. stoljeće - 1963
Tehničke jedinica: 20.80 kut.
Odgovornost: Obitelj Vojnović (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Serija sadrži arhivsko i knjižno gradivo nastalo i prikupljeno radom Luja Vojnovića i vezano uz njegov višegodišnji autorski, publicistički i historiografski rad, te uz političke i diplomatske aktivnosti koje je obavljao za razne države. Jedan dio serije čine njegovi osobni spisi poput životopisa i podataka za biografiju, dnevnika, raznih iskaznica, odlikovanja koja je dobio, te prepisku vezanu uz autorska prava na djela brata Iva Vojnovića. Veći dio serije čini korespondencija sastavljena od koncepata njegovih pisama kao i pisama koje su mu slali članovi obitelji i brojni prijatelji, poznanici i suradnici. Gradivo koje se odnosi na njegovu političku djelatnost sadržano je u tri podserije prema političkim angažmanima za Crnu Goru, Srbiju i za Jugoslaviju. Značajnu cjelinu čine dokumenti koje je prikupio kao opunomoćeni poslanik Crne Gore kod Svete Stolice, tekstovi o jugoslavenskom ujedinjenju i jadranskom pitanju koje je objavljivao za vrijeme Prvog svjetskog rata, dokumentacija o radu ekspertnih grupa i dokumentacija o radu u Međunarodnom institutu za intelektualnu suradnju u Parizu u kojem je bio jugoslavenski izaslanik. U tim cjelinama nalaze se dopisi, note, službena korespondencija i programski tekstovi koje je izradio. Značajan segment serije čine njegovi publicistički, historiografski i književni radovi, kao i materijali za javna predavanja i skupove na kojima je sudjelovao. Za pripremu svojih povijesnih djela koristio je brojne arhivske izvore i literaturu o čemu je ostavio veći broj rukopisnih zabilježaka.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Serija je snimljena na mikrofilm u zaštitne i sigurnosne svrhe. Za korisnike je izrađena digitalna snimka visoke rezolucije dobivena skeniranjem mikrofilma pomoću uređaja SunRise 2000.
Jezici: hrvatski ; francuski ; njemački ; talijanski ; engleski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Arhivske jedinice: HR-AHAZU- 117: Prijepisi isprava za povijest Dubrovnika (Lujo Vojnović)
HR-NAZG- 197: Vojnović Lujo
HR-HAZU-OPHKN- 208: VOJNOVIĆ LUJO
HR-DADU- 288: Osobni fond Vojnović Lujo
Identifikator: HR-HDA/AJ 31826
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica