Facebook Slike
Naziv: Sestra Eugenia Vojnović (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-3-2-2-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 110 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Tehničke jedinica: 7 list (4 pisma)
Jezici: talijanski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179621