Facebook
Naziv: Album V. Izvršno vijeće SO Čabar (predmet)
Signatura: HR-DARI-1212-5
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Identifikator: HR-DARI/AJ 183539