Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Grada Čabra (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1212
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 38 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1982 - 2011
Arhivske jedinica: 0.48 d/m
Tehničke jedinica: 16 alb. (1044 kom.); 199 kom.
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 2010 od Grada Čabar zajedno s gradivom Skupštine općine i Grada Čabra.
Način preuzimanja: Nema primopredajnog popisa ni zapisnika, broj akta o preuzimanju nije poznat.
Sadržaj jedinice: Proslave dana općine odnosno grada Čabra i općine Lokve, svečanost bratimljenja sa slovenskom općinom Cerknica, otvaranje Galerije Vilima Svečnjaka u Prezidu, otvaranje nove zgrade područne škole u Tršću, sportska rekreacija radnika uprave (nogomet, planinarenje), sportski susreti s radnicima Geodetskog zavoda Rijeka i općinske uprave Buzet (nogomet, skijanje), građevine javne i gospodarske namjene na području općine Čabar, akcija "spremanje drva za ogrjev", izleti, druženja, svečanosti.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Albumi su sređeni utvrđenom kronologijom nastanka, na kraju zbirke su smještene rasute fotografije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Zbirka ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; slovenski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Fotografije su pretežno u boji, a manjim dijelom su crno - bijele. Uglavnom su dobro očuvane, samo neke fotografija u boji su slabije kvalitete, nekoliko ih je i oštećeno (preosvijetljene su).
Identifikator: HR-DARI/AJ 183508
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica