Facebook
Naziv: Album IX. Dan općine Čabar u Gerovu (predmet)
Signatura: HR-DARI-1212-9
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Razdoblje: 1988 - 1988
Identifikator: HR-DARI/AJ 183543