Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Punat (fond)
Signatura: HR-DARI-1243
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 307 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1866 - 1912
Arhivske jedinica: 5 cm
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 sv. ; 11 kom.
Odgovornost: Glavarstvo općine Punat (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prema mjesnoj predaji, gradivo Glavarstva općine Punat škartirano je u cijelosti još prije uspostave institucionalizirane zaštite arhivskog gradiva na Krku iza Drugog svjetskog rata. Međutim, fragmenti starog općinskog arhiva ipak su sačuvani u privatnim arhivima pojedinih puntarskih obitelji. Jedna od tih obitelji je početkom 2015. ponudila gradivo koje je sačuvala na otkup. Gradivo je otkupljeno sredstvima Ministarstva kulture RH u veljači 2015.
Način preuzimanja: Otkup od Nenada Vrhovskog iz Punta. DARI, klasa: 036-05/15-05/01.
Sadržaj jedinice: 1. Abecedna kazala ka urudžbenim zapisnicima općih spisa za 1907. i 1908. godinu, 2. Završni računi Općine Punat za 1865., 1866., 1868. i 1874. godinu. Uz završne račune je priložen popis dužnika, jedna dostavnica bez oznake godine i jedan poziv na izbor novog općinskog načelnika iz 1897., 3. Izborni imenik mjesnog područja Kornić u općini Punat za 1912. godinu.
Izlučivanju: Nema podataka o provedbi službenog postupka izlučivanja.
Dopuna: Moguća je dopuna iz privatnih izvora.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva jedinice su sređene samo kronološki po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Spisi i svezak izbornog imenika su dosta oštećeni, ostalo gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
Identifikator: HR-DARI/AJ 195750
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica