Facebook
Naziv: Sjednice (Savjeta) Zavoda (serija)
Signatura: HR-HDA-1416-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1978 - 1979
Sadržaj jedinice: Sadrži zapisnike sa sjednica, dnevni red i zaključke. Sačuvano je samo nekoliko zapisnika, bez popratnih materijala.
Identifikator: HR-HDA/AJ 207875