Facebook
Naziv: Organizacija prosvjetno pedagoške službe (serija)
Signatura: HR-HDA-1416-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1977 - 1979
Tehničke jedinica: 4 kut.
Sadržaj jedinice: Serija obuhvaća spise o organizaciji odgojnih i obrazovnih ustanova, upute i mišljenja koja im je Zavod upućivao, predmete vezane uz organizaciju seminara za stručne djelatnike i mišljenja Komisije za udžbenike.
Identifikator: HR-HDA/AJ 207877