Facebook
Naziv: Erdovec (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1825 - 1825
Sadržaj jedinice: Molba Ladislava Fodrocija upućena zamjeniku velikoga župana i samoj Križevačkoj županiji da narede zamjeniku podžupana da vrati spise koji su se ticali Fodrocijeve parnice zbog dobara Erdovec.
Identifikator: HR-HDA/AJ 223882