Facebook
Naziv: Ostavština Ane Ožegović na posjedu Lipa (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-5
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 224063