Facebook
Naziv: Poslovanje provizora Ivana Matakovića (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 224116