Facebook
Naziv: Županijska oblast (ŽO) (serija)
Signatura: HR-HDA-102-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1854 - 1926
Tehničke jedinica: 1120 kut. ; 138 knj. ; 10 svež
Odgovornost: Varaždinska županija (stvaratelj) (1850 - 1924)
Sadržaj jedinice:

Serija sadrži spise o poteškoćama vezanim za provođenje zakona o ustrojstvu županija, zapisnike glavnih skupština upravnih općina, popise veleporeznika, iskaze o preustrojstvu mjesnih sudova i o njihovom uredovanju, štampane naredbe Zemaljske vlade, mjesečne iskaze o poreznoj uplati, preglede pučanstva u Hrvatskoj i Slavoniji po kotarevima, statističke podatke s područja Hrvatske i Slavonije o broju stanovnika, površinama i broju službenika, polugodišnje i mjesečne poslovne izvještaje županije, izvještaje o stanju kotarskih blagajni, podatke o štedionicama i novčanim zavodima u županiji, molbe za novčanu pomoć, račune za troškove novačenja, izvještaje upravnih općina o gospodarstvenim prilikama, mjesečne iskaze o uplati zemljišnog otkupa, tromjesečne iskaze o kupnji i prodaji stoke, zapisnike školskih odbora i izvještaje o pregledima škola, račune za cestogradnje, prijave o razbojstvima, zdravstvene spise s registrom županijskog fizika, operate za uređenje zemaljske ceste tehničkog izvjestitelja, prezidijalne spise kraljevskog podžupana u županijskoj oblasti, popise regruta, vojne imenike, popise za popunjenje vojske i vojnoprimne imenike i dr.

Serija obuhvaća i slijedeće knjige: "Konjogojstvo", registar vlasnika i konja predviđenih za uzgoj u Varaždinskoj županiji za općine Čakovec-Prelog, popis osoba koje su dobile ugarsko državljanstvo, popis izdatih i produljenih dozvola za kućarenje i zapisnik izdatih kućarskih knjiga, knjigu računa primitaka i izdataka putovnica.

Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 31662
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica