Facebook
Naziv: Hrvatska i Slavonija (serija)
Signatura: HR-HDA-1421-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1847 - 1963
Tehničke jedinica: 9514 kom. ; 83 knj. ; kut. (Knjige (upisnici čestica i ostala katastarska dokumentacija je u kartoniranju))
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Plan ; knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeni originalni katastarski planovi i djelomično planovi s ucrtanom reambulacijom
Jezici: njemački ; hrvatski ; mađarski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 32393
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica