Facebook
Naziv: Dalmacija (serija)
Signatura: HR-HDA-1421-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1825 - 1961
Sadržaj jedinice: Katastarski planovi, indikacijske skice, popis čestica, popis kuća, zapisnik omeđivanja, ekonomski opis i procjena prihoda, topografski opis trigonometrijskih točaka.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi ; Plan
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Katastarske općine su pripadale određenom poreznom kotaru i posložene su unutar poreznog kotara kojem su pripadale prema uvidu u sačuvane katastarske planove, uz napomenu da su katastarske općine u različitim vremenskim razdobljima pripadale različitim poreznim kotarevima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o dopunskim izvorima: Državni arhiv u Splitu, Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju.
Identifikator: HR-HDA/AJ 34880
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica