Facebook
Naziv: Evidencije osoblja i ispitna dokumentacija (serija)
Signatura: HR-DAOS-252-5
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1952 - 1961
Arhivske jedinica: 0.95 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 9 kut.
Sadržaj jedinice: Serija evidencije osoblja i ispitne dokumentacije, sadržava osim knjiga, prijave i rješenja s pratećom dokumentacijom za utvrđivanje SSS radnika u trgovini od 1956-1959 i 1961. godine, koji su registraturno odloženi prema broju, osim 1961. godine je odložena prema abecednom poretku prezimena. Osim toga, serija obuhvaća zapisnike o polaganju stručno-praktičnih ispita i nešto zapisnika za polaganje KV/VKV radnika.
Izlučivanju: Nije bilo izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prijave i rješenja za utvrđivanje SSS radnika u trgovini odloženi su prema broju, dok su zapisnici o polaganju odloženi prema abecednom poretku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 38443
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica