Facebook
Naziv: Izvještaji, planovi, programi i statistika (serija)
Signatura: HR-DAOS-252-4
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1952 - 1962 (Dio spisa/podataka odnosi se na pred (1945/1950), odnosno postspise (1963).)
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Sadržaj jedinice: Godišnji izvještaji o radu Komore sačuvani su samo fragmentarno, te polugod. periodični izvještaji po općinama za 1960/61. Kod planova radi se uglavnom o društvenim planovima, te nekoliko raznih drugih za 1957/1962 godinu. Nadalje, ova serija obuhvaća nešto referata, te razne programe, nekoliko informacija sa savjetovanja i spise o izložbi. Statistički podatci daju preglede o stanju trgovačkih organizacija (trgovačkih radnji), o njihovom osoblju i učenicima, o proizvodnji i stanju tržišta, te se osim toga u seriji nalazi anketa o stanju kadrova u trgovini i anketa o prodaji svježeg voća i povrća u samoposluživanju.
Izlučivanju: Nije bilo izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Položajni nacrt ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je odloženo predmetno, prema vrstama spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 38445
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica