Facebook
Naziv: Zapisnici (serija)
Signatura: HR-DAOS-254-3
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1956 - 1962
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Sadržaj jedinice: Serija zapisnika sadrži fragmentarno razne zapisnike organa upravljanja Komore, s time da su zapisnici godišnjih skupština sačuvani za razdoblje od 1957. do 1961. godine, a kod zapisnika U. O. nedostaju zapisnici za 1961. godinu, dok su zapisnici Predsjedništva sačuvani za cijelo razdoblje djelovanja Komore. Ostali razni zapisnici i zapisnici raznih sekcija sačuvani su u relativno malim količinama. Zapisnici za Povjereništvo sačuvani su samo za 1957. godinu s prilozima (izvještajima).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zapisnici su odloženi kronološki prema vrstama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 38887
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica