Facebook
Naziv: Personalna dokumentacija (serija)
Signatura: HR-DAOS-1104-7
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1962 - 1998
Arhivske jedinica: 20.10 d/m
Tehničke jedinica: 65 knj. ; 13 kut. ; 161 fasc.
Sadržaj jedinice: U ovoj seriji nalaze se matične knjige radnika i kazala (indeksi, evidencije) od osnutka poduzeća sve do 1998. godine. Međutim, matične knjige radnika nemaju slijed kontinuiteta, odnosno ne može se uspostaviti nekakav logičan redosljed kod svih knjiga. Nadalje se u ovoj seriji nalaze evidencije o povredama i prijavama pri radu, odnosno oštećenjima zdravlja radnika od 1970. do 1984. godine, te registar umirovljenih osoba i knjiga popisa akata. Najveći dio serije čine personalni dosjei radnika. Ostatak serije čine prijave o povredama na radu, dokumentacija o invalidima rada, rješenja o raspodjeli na drugo radno mjesto i opisi radnih mjesta za invalidsku komisiju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Personalni dosjei radnika odloženi su prema abecedi prezimena radnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 39048
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica